بررسی زندگی و حيات خارج از جو زمين

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 25 سيگنالهاي راديويي در خلأ با سرعت نور حركت مي‌كنند. اما در چه طول موجي بايد شنيده شوند؟ محدوده كامل طول موجها خيلي وسيع است. ولي كمتر از اندازه‌اي است كه ما به آن نياز داريم. مقداري از اين محدوده، از تابش زمين|30015211|اِچ کیو-hqb|بررسی زندگی و حيات خارج از جو زمين
نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان بررسی زندگی و حيات خارج از جو زمين آماده دریافت می باشد.

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 25

سيگنالهاي راديويي در خلأ با سرعت نور حركت مي‌كنند. اما در چه طول موجي بايد شنيده شوند؟ محدوده كامل طول موجها خيلي وسيع است. ولي كمتر از اندازه‌اي است كه ما به آن نياز داريم. مقداري از اين محدوده، از تابش زمينه كيهان كه توسط الكترونهاي شتاب يافته تأمين مي‌شود، نشأت مي‌گيرد.

ما با امواج راديويي با طول موج بيشتر نياز نداريم. خوشبختانه محتمل‌ترين محدوده طول موجها كه ما به آن نياز داريم طيف 18 تا 21 سانتي‌متر است(در واقع كمي بيشتر). چرا اين طول موجها ويژه به نظر مي‌رسند؟

در فصل 15 ما ديديم كه چرا سيگنال cm 21 معتبر است. اين سيگنالي است كه توسط بيشترين عنصر موجود در جهان يعني هيدروژن ساطع مي‌شود.

هر ETI بدون ترديد اين حقيقت را مي‌داند كه بايد هر طول موجي را براي منظوري خاص انتخاب كند. با توجه به دلايلي كه گفته شد اين طول موج براي پروژه SETI كه OZMA ناميده شد انتخاب مي‌شود.

البته بيشتر ذكر شده است كه طول موج cm 18 براي تشعشع هيدروكسيل تعريف شده است. هيدروكسيل همان راديكال OH ‌مي‌باشد كه در فضاي سيال ميان ستاره‌اي يافت مي شود.هنگامي كه شما يك راديكال OH را نزديك يك اتم هيدروژن قرار مي‌دهيد.خيلي به HOH يا مولكول آب نزديك مي‌شويد. هنگامي كه اين استدلال چيزي را ثابت نكند محدوده طول موجهاي 18 تا 21 سانتي‌متر را حفره آب مي‌ناميم جايي كه ETS ها داستان فعاليت متهورانه ما را نشان مي‌دهند. با توجه به اين كه ما آب را براي پايدار بودن موقعيت‌هاي زندگي غير زميني در نظر داريم. اين طور فكر مي‌كنيم كه شايد در تمام جهان آب موجب بقاي موجودات زنده است و اگر آب وجود داشته باشدETS ممكن است اين منطق ما را معطوف به انتشار امواج مختلف در اين زمينه بكنند. ما قابليت انتشار سيگنالهاي راديويي قوي را در هر جهت داريم و مي‌توانيم همزمان طول موجهاي مختلف را نيز بشنويم.

آيا تلاش كردن پيرامون اين مسأله هيچ موثر واقع مي‌شود؟

چه شانسهايي وجود دارد كه ETI وجود داشته باشد؟

براي پاسخ به اين سوالات و همچنين طرح سوالات بيشتر در اين زمينه بيابيم به كنفرانسي كه توسط دانشمندان در سال 1968 در مركز راديويي ملي در گرين بنك در ويرجينيا انجام شد برگريدم. حدس اين كه چه مقدار از جوامع ETI در كهكشان راه شيري وجود دارد توسط فرمول زير كه به فرمول دريك معروف است به دست مي‌آيد:

كه در آن

N= تعداد تمدن‌هاي فرازميني در كهكشان ما كه مي‌توانيم با آنها ارتباط برقرار كنيم.

R= آهنگ شكل‌گيري ستاره‌ها در كهكشان ما

FP = كسري از اين ستاره‌ها كه منظومه سياره‌اي دارند.

ne = تعداد متوسط سياره‌هاي دور آن ستاره‌ها كه محيط مناسب براي حيات دارند.

fL =كسري از متغير بالا كه عملاً حيات را پرورش مي دهند.

fi=كسري از متغير بالا كه مايل و قادر به برقراري ارتباط باشند.

L= طول عمر و بقاي چنين تمدني

براي ديدن اين كه اين فرمول چگونه كار مي‌كند بياييد اعداد را در آن جاي گذاري كنيم.

R=10 ستاره در سال (200 ميليون ستاره كه در 20 ميليون سال شكل گرفتند)

1/0 FP = =(فقط يك ستاره از ده ستاره داراي سياره).

2= ne = (يك نمونه ستاره كه داراي 2 سياره‌ي واجد شرايط براي زندگي است)

1/0= fL =(9 تا از 10 زندگي هوشمند را مورد حمايت قرار مي‌دهند)

5/0 = fi=(نيمي از آنهايي كه زندگي هوشمند را مورد حمايت قرار مي‌دهند.)

9/0=fc= (9 تا از 10 زندگي هوشمند كه ما مي‌خواهيم با آنها ارتباط برقرار كنيم)

1000سال=L (توانايي و اميد به اين كه اين ارتباط 10000 سال طول بكشد)

جامعه 900 = (1000)(9/0)(5/0)(1/0)(2)(1/0)10 =N

به دليل اين كه ما بسيار بد بين هستيم عدد 900 در بدبينانه‌ترين حالت ممكن است. به طور كلي محدوده N از عدد 1(ما تنها هستيم) تا عدد 100 ميليون جامعه ET مي‌تواند متغير باشد. حالا هدف ما براي نشان دادن چگونگي ارزش هر يك از فاكتورها معين شد و شما بهتر است يك اعتبار براي N تخصيص بدهيد يعني اين كه N حداقل برابر يك است چون ما وجود داريم.

يك مقدار برايR، براي آگاهي شما باقي مي ماند: مقدار كلي ستارگان در كهكشان و مدت زماني كه طول مي كشد تا آنها شكل بگيرند(منظور سن كهكشان است)

ارزش fPمبين احتمال ستارگاني غير از خورشيد كه داراي سياره هستند مي‌باشند. اما شكل‌گيري سيارات تا چه اندازه‌اي مستقل از شكل‌‌گيري ستارگان هستند؟ مثلاً منظومه شمسي خودمان را در نظر بگيريم كه اعتقاد داريم سيارات از ماده خورشيد شكل گرفته‌اند. كه ابتدا به صورت توده بزرگي از گاز بود كه چگال شد كه چرخش آنها در حركت زاويه‌اي لحظه‌اي آنها موثر بودند. مقداري از مواد كه به صورت ديسك اطراف خورشيد اوليه بوده‌اند سيارات را به وجود آوردند. شواهدي وجود دارد كه نشان مي‌دهد اين موضوع در مورد ستاره Beta pictoris اتفاق افتاده است. كه اين موضوع در شكل 1 18 نشان داده شده است. اين اتفاق ممكن است به نظر برسد كه در هر ستاره‌اي رخ مي دهد. ما معتقديم كه با اين وجود ستارگان بسيار سنگين و داغ اين فرم ديسكي شكل را پيش از آغاز شكل‌گيري سيارات داشته‌اند. ما فكر مي‌كنيم كه ستارگان دو تايي شايد سياره موجود در سيستم منظومه‌اي‌شان را رانده‌اند. اگر اين دو احتمال برقرار باشد احتمال كاهش سيگنال ستارگاند هنگامي كه ستاره 2 تايي باشد بيشتر است. بنابراين اعتبار و ارزش fpمي‌تواند در محدوده‌اي بين 5/0 و 001/0 باشد.

منجمين به طور فعال درگير تحقيق پيرامون منظومه‌هايي خورشيدي هستند. مخصوصاً آنهايي كه نزديك ستاره‌هاي خورشيد مانند وجود دارند(شكل‌هاي صفحه 299 رامشاهده كنيد)

تلسكوپ‌هاي انكساري با فاصله كانوني زياد براي اينكار مناسب مي باشند. و به اين خاطر نيست كه منجم به طور واقعي ستارگان را مورد تحقيق و كاووش قرار دهد. بلكه با در نظر گرفتن اثر جاذبه‌اي كه بين آن ستاره و سيارات موجود در مدار آن ستاره و جود دارد مطالعه خود را انجام مي‌دهد. نتايج مثبتي هم براي سه ستاره نزديك به هم بارنارد، لالاند 21185 و cygni61 مشاهده شده است كه ما را در مورد فاكتور fPاميدوارتر مي‌كند. به طور قطع تلسكوپهاي انكساري براي تلاش و تحقيق مورد نياز مي‌باشد.

ارزشي كه براي neدر نظر گرفته مي‌شود نمايانگر شمار سياراتي است كه بايستي حيات را در منظومه شمسي مورد حمايت قرار دهند.