ررسی مراحل بازرسي جوش و ویژگی ها و وظایف بازرسان جوش و جوشكاري و برش كاري با ليزر و پیچش در جوش

مطالب دیگر:
مبانی نظری اقلام تعهدی سود در حسابداری، ضریب پایداری اقلام تعهدی، ضریب پایداری جریانهای نقدی، سود و پیش بینی سود آتی، سرمایه گذاران و واکنش های آنانمبانی نظری عدم اطمینان ،عدم تقارون اطلاعاتی،اقلام تعهدی سود حسابداری،محافظه کاری سودمبانی نظری کنترل داخلی، اثربخشی کنترلهای داخلی حسابداریمبانی نظری گزارشات پیش بینی مدیریت و افشاء اطلاعاتبرخورد مناسب معلم با ایجاد انگیزه دانش آموزانمبانی نظری مفاهیم حسابداری وگزارشگری مالی ودولتی، گمرک و گزارشگری مالی درگمرکاتروابط دختر و پسر در دوره نوجوانیمبانی نظری مفهوم و تعریف مالیات و اصول وضع آن، مفهوم اجتناب مالیاتی، رابطه مفاهیم مالیاتی با مفاهیم حسابداری و گزارشگریمبانی نظری گزارشگری مالی و صورتهای مالی،نقش صورتهای مالی در تحقق هدفهای گزارشگری مالیمبانی نظری عملکرد وکارایی مدیریت، نسبت دوپونت (ROA)، کارایی مدیران موظف و غیر موظف، عدم تقارن اطلاعاتی، محافظه کاریمبانی نظری محافظه کاری در حسابداری، ورشکستگیمبانی نظری سرمایه در گردش،مدیریت سرمایه در گردش،متغییر های سرمایه در گردش،عدم تقارن زمانی سود،هموار سازی سودمبانی نظری مدیریت سرمایه در گردش،استراتژی سرمایه در گردش،ریسک وبازدهمبانی نظری تحلیل رفتار هزینه ها،چسپندگی هزینه ها،مدیریت سود، چسبندگی هزینه و انگیزههای مدیریت سودمبانی نظری مدیریت سود و سیاست های تقسیم سودمبانی نظری مدیریت سودهای غیر منتظره، مکمل یا جایگزین بودن مکانیزم‏های مدیریت سودهای غیر منتظره،ترازنامه متورممبانی نظری مفهوم بنیادی سود و اهمیت آن، مفهوم سود در سطح ساختار، سود در سطح معانی، سود در سطح عمل، ثبات و پایداری سودمبانی نظری سیستم حسابداری در ایران، بازار سرمایه نوپای ایران،نسبت های مالی، شاخص های مالی ارزیابی عملکرد شرکت، صورت های مالی و نسبت های مالیمبانی نظری نقد شوندگی مبانی مدیریت سودمبانی نظری نوسانات بازار سهام مدل سازی بازار سهام اندازه گیری نوسان
فرمت فایل: word تعداد صفحات: 77 تجربه واقعي در جوشكاري يا اپراتوري جوشكاري براي بازرس جوش گرانبهاست. تجربه جوشكاري، دانش جوشكاري بازرس را وسيع مي كند، براي او اعبتر مي آورد و در توجيه علل مردود كردن كار ضعيف او را ياري مي نمايد. بعضي از كارفرمايان خو|30015206|اِچ کیو-hqb|ررسی مراحل بازرسي جوش و ویژگی ها و وظایف بازرسان جوش و جوشكاري و برش كاري با ليزر و پیچش در جوش
نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان ررسی مراحل بازرسي جوش و ویژگی ها و وظایف بازرسان جوش و جوشكاري و برش كاري با ليزر و پیچش در جوش آماده دریافت می باشد.

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 77

تجربه واقعي در جوشكاري يا اپراتوري جوشكاري براي بازرس جوش گرانبهاست. تجربه جوشكاري، دانش جوشكاري بازرس را وسيع مي كند، براي او اعبتر مي آورد و در توجيه علل مردود كردن كار ضعيف او را ياري مي نمايد.

بعضي از كارفرمايان خواستار داشتن تجربه جوشكاري براي بازرس مورد نظر خود هستند.

نتيجه گيري

در تمام فعاليت هاي مهندسي، به منظور آگاهي از كيفيت جوش و مجموعه جوش داده شده، بازرسي جوش ضروري است.

بازرسي جوش مي تواند بمقدار قابل توجهي از پيدايش عيوب و تكرار اشتباهات جلوگيري كرده و در هزينه تعميران صرفه جويي نمايد.

ـ بازرسي جوش مي تواند از چگونگي رعايت اصول فني، ضوابط و استانداردها خبر دهد.

ـ بازرسي جوش مي تواند ايمني، بهره وري و عمر بيشتر تأسيسات و تجهيزات راتأمين نمايد.

ـ بازرسي جوش مي تواند از مطابقت جوش و سازه جوش داده شده با نيازمنديهاي طرح اطمينان دهد.

ـ بازرسي جوش بايستي توسط بازرس صلاحيت دار انجام شود

+ نوشته شده در چهارشنبه هفدهم اسفند 1384ساعت 8:46 توسط abbas shakori | یک نظر

________________________________________

بازرسي چشمي

بازرسي چشمي

كاربرداطلاعاتي كه در اين راهنما آمده است براي مسئوليتها و وظايف عمومي بازرسان چشمي جوش و همچنين كساني كه مسئوليتها و وظايف دقيقي كه در كد و استانداردهاي خاصي تعريف شده دارند، قابل اجرا مي باشد.بازرس بايد دانش هر يك از اصول و روشهاي آزمون موردنياز جهت يك جوش مشخص را داشته باشد

مديريت و نظارت بر بازرسي بايد از اصول و روشهاي اعمال شده ،درك كافي داشته باشند و اين جزئي از مسئوليتهاي آنان مي باشد.

طراحي و ذكر خصوصيات مناسب مربوط به بازرسي چشمي بايد به عنوان قسمتي از قرارداد در نظر گرفته شود. در غياب چنين ملزوماتي از سازنده بايد خواسته شود كه بصورت كتبي ،جزئيات روشهاي مورد استفاده شامل روشهاي آزمون را تهيه كند.

استانداردهاي پذيرفته شده بايد از طريق سازنده و خريدار ، قبل از هر گونه شروع جوشكاري ، دقيقا درك و تفهيم شود.اين مساله فقط به خاطر استفاده موثرتر از روشهاي آزمون نمي باشد بلكه براي جلوگيري از بوجود آمدن هر گونه اشکال در جوشكاري انجام گرفته است كه ايا جوشكاري ،رضايت بخش و بر طبق خصوصيات ذكر شده در قرارداد بوده يا نه.

هدف: اين راهنما شامل پيش زمينه اي از اصول ضروري براي پرسنلي كه بازرسي چشمي جوش را انجام مي دهند، همچون توانايي ها و محدوديت هاي فيزيكي ، مثل دانش فني ، آموزش، تجربه، قضاوت و تاييديه مي شود.اين راهنما اصولا يك معرفي از آزمونهاي چشمي مربوط به جوشكاري را در برمي گيرد. اين بازرسي ها بر حسب زماني كه انجام مي گيرند در سه بخش طبقه بندي مي شوند:

قبل از جوشكاري

در حين جوشكاري

بعد از جوشكاري

بازرسي چشمي ممكن است بوسيله افراد يا سازمانهاي مختلفي انجام گيرد.افرادي كه بازرسي چشمي را در مراحل جوشكاري انجام مي دهند شامل جوشكاران ، ناظران جوش ، بازرس جوش كارفرما، بازرس خريدار يا بازرس هماهنگ كننده ، مي شوند.همچنين در اين جزوه در مورد وسايل و تجهيزات بازرسي چشمي كه مكررا استفاده مي شود همچون وسايل اندازه گيري و دستگاههاي نشان دهنده مروري شده است.يك بخش نيز در مورد ركوردهاي ثبت شده است وابعادي را كه در يك سند رسمي نتايج بازرسي چشمي بايد در نظر گرفته شود را بيان مي كند. بالاخره اين راهنما مرجع يا مطالب بيشتري را در بر ميگيردكه ضرورت هايي با جزئيات بيشتر را براي برنامه هاي بازرسي چشمي ويژه در اختيار قرار مي دهد.

اطلاعات عمومي .در بسياري از برنامه هاي تدوين شده توسط سازنده جهت كنترل كيفيت محصولات،از آزمون چشمي به عنوان اولين تست و يا در بعضي موارد به عنوان تنها متد ارزيابي بازرسي ،استفاده مي شود اگر آزمون چشمي بطور مناسب اعمال شود،ابزار ارزشمندي مي تواند واقع گردد

بعلاوه يافتن محل عيوب سطحي، بازرسي چشمي مي تواند بعنوان تكنيك فوق العاده كنترل پروسه براي كمك در شناسايي مسائل و مشكلات مابعد ساخت بكار گرفته شود

آزمون چشمي روشي براي شناسايي نواقص و معايب سطحي مي باشد نتيجتا هر برنامه كنترل كيفيت كه شامل بازرسي چشمي مي باشد،بايد محتوي يك سري آزمايشات متوالي انجام شده در طول تمام مراحل كاري در ساخت باشد.بدين گونه بازرسي چشمي سطوح معيوب كه در مراحل ساخت اتفاق مي افتد،ميسر ميشود.

كشف و تعمير اين عيوب در زمان فوق،كاهش هزينه قابل توجهي را در بر خواهد داشت.بطوري كه نشان داده شده است بسياري از عيوبي كه بعدها با روشهاي تست پيشرفته تري كشف مي شوند،با برنامه بازرسي چشمي قبل،حين و بعد از جوشكاري به راحتي قابل كشف مي باشند سازندگان فايده يك سيستم كيفيتي كه بازرسي چشمي منظمي داشته است را بخوبي درك كرده اند.

ميزان تاثير بازرسي چشمي هنگامي بهتر مي شود كه يك سيستمي كه تمام مراحل پروسه جوشكاري(قبل،حين و بعد از جوشكاري) را بپوشاند،نهادينه شود.

قبل از جوشكاري ،يك سري موارد نياز به توجه بازرس چشمي دارد كه شامل زير است:

مرور طراحي ها و مشخصات

چك كردن تاييديه پروسيجرها و پرسنل مورد استفاده

بنانهادن نقاط تست

نصب نقشه اي براي ثبت نتايج

مرور مواد مورد استفاده

چك كردن ناپيوستگي هاي فلز پايه

چك كردن فيت آپ و تراز بندي اتصالات جوش

چك كردن پيش گرمايي در صورت نياز

اگر بازرس توجه بسيار دقيقي به اين آيتم هاي مقدماتي بكند،مي تواند از بسياري مسائل كه بعدها ممكن است اتفاق بيافتد،جلوگيري نمايد.مساله بسيار مهم اين است كه بازرس بايد بداند چه چيزهايي كاملا مورد نياز مي باشد.اين اطلاعات را مي توان از مرور مستندات مربوطه بدست آورد.با مرور اين اطلاعات،سيستمي بايد بنا نهاده شود كه تضمين كند ركوردهاي كامل و دقيقي را مي توان بطور عملي ايجاد كرد.

نقاط نگهداري.

بايد بنا نهادن نقاط تست يا نقاط نگهداري جايي كه آزمون بايد قبل از تكميل هر گونه مراحل بعدي ساخت انجام شود، در نظر گرفته شود. اين موضوع در پروژه هاي بزرگ ساخت يا توليدات جوشكاري انبوه بيشترين اهميت را دارد

روشهاي جوشكاري

مرحله ديگر مقدماتي اين است كه اطمينان حاصل كنيم آيا روشهاي قابل اعمال جوشكاري ،ملزومات كار را برآورده مي سازند يا نه؟مستندات مربوط به تاييد يا صلاحيت هاي جوشكاران هر كدام بطور جداگانه بايد مرور شود.طراحي ها و مشخصات معين مي كند كه چه فلزهاي پايه اي بايد به يكديگر متصل شوند و چه فلز پركننده بايد مورد استفاده قرار گيرد.براي جوشكاري سازه و ديگر كاربردهاي بحراني،جوشكاري بطور معمول بر طبق روشهاي تاييد شده اي كه متغيرهاي اساسي پروسه را ثبت مي كنند و بوسيله جوشكاراني كه براي پروسه ،ماده و موقعيتي كه قرار است جوشكاري شود،تاييد شده اند،انجام مي گيرد.در بعضي موارد مراحل اضافي براي آماده سازي مواد مورد نياز مي باشد.بطور مثال در جاهايي كه الكترودهاي از نوع كم هيدروژن مورد نياز باشد،وسايل ذخيره آن بايد بوسيله سازنده در نظر گرفته شود.

موادپايه

قبل از جوشكاري ، شناسايي نوع ماده و يك تست كامل از فلزات پايه اي مربوطه بايد انجام گيرد.اگر يك ناپيوستگي همچون جدالايگي صفحه اي وجود داشته باشد و كشف نشده باقي بماند روي صحت ساختاري كل جوش احتمال تاثير دارد.در بسياري از اوقات جدالايگي در طول لبه ورقه قابل رويت مي باشد بخصوص در لبه هايي كه با گاز اكسيژن برش داده شده است.

مونتاژ اتصالات

براي يك جوش،بحراني ترين قسمت ماده پايه،ناحيه اي است كه براي پذيرش فلز جوشكاري به شكل اتصال،آماده سازي مي شود.اهميت مونتاژ اتصالات قبل از جوشكاري را نمي توان به اندازه كافي تاكيد كرد.بنابراين آزمون چشمي مونتاژ اتصالات از تقدم بالايي برخوردار است.

مواردي كه قبل از جوشكاري بايد در نظر گرفته شود شامل زير است:

زاوية شيار (Groove angle)

دهانه ريشه (Root opening)

ترازبندي اتصال (Joint alignment)

پشت بند (Backing)

الكترودهاي مصرفي (Consumable insert)

تميز بودن اتصال (Joint cleanliness)

خال جوش ها (Tack welds)

پيش گرم كردن (Preheat)

هر كدام از اين فاكتورها رفتار مستقيم روي كيفيت جوش بوجود آمده دارند .اگر مونتاژ ضعيف باشد،كيفيت جوش احتمالا زير حد استاندارد خواهد بود.دقت زياد در طول اسمبل كردن يا سوار كردن اتصال مي تواند تاثير زيادي در بهبود جوشكاري داشته باشد.اغلب آزمايش اتصال قبل از جوشكاري عيوبي را که در استاندارد محدود شده اند را آشكار مي سازد،البته اين اشکالات ،محلهايي مي باشند كه در طول مراحل بعدي بدقت مي توان آنها را بررسي كرد.براي مثال،اگر اتصالي از نوع T (T joint) براي جوشهاي گوشه اي(Fillet welds) شكاف وسيعي از ريشه نشان دهد،اندازه جوش گوشه اي مورد نياز بايد به نسبت مقدار شكاف ريشه افزوده شود. بنابراين اگر بازرس بداند چنين وضعيتي وجود دارد،مطابق به آن ،نقشه يا اتصال جوش بايد علامت گذاري شود، و آخرين تعيين اندازه جوش به درستي شرح داده شود.

حين جوشكاري

در حين جوشكاري،چندين آيتم وجود دارد كه نياز به كنترل دارد تا نتيجتا جوش رضايتبخشي حاصل شود.آزمون چشمي اولين متد براي كنترل اين جنبه از ساخت مي باشد.اين مي تواند ابزار ارزشمندي در كنترل پروسه باشد.بعضي از اين جنبه هاي ساخت كه بايد كنترل شوند شامل موارد زير مي باشد:

كيفيت پاس ريشه جوش(weld root bead(

آماده سازي ريشه اتصال قبل از جوشكاري طرف دوم

پيش گرمي و دماهاي ميان پاسي

توالي پاسهاي جوش

لايه هاي بعدي جهت كيفيت جوش معلوم

تميز نمودن بين پاسها

پيروي از پروسيجر كاري همچون ولتاژ،آمپر،ورود حرارت،سرعت.

هر كدام از اين فاكتورها اگر ناديده گرفته شود سبب بوجود آمدن ناپيوستگي